بزرگترین گروه ریاضی http://reyaziat.mihanblog.com 2020-10-24T06:42:13+01:00 text/html 2018-02-25T18:56:09+01:00 reyaziat.mihanblog.com یاسر مولوی معرفی بهترین سایت ترجمه متون تخصصی ومقالات علمی ودانشجویی http://reyaziat.mihanblog.com/post/169 <font face="Mihan-Koodak" size="4">سلام وقتتون بخیر دوستان عزیز</font><div><font face="Mihan-Koodak" size="4"><br></font><div><font face="Mihan-Koodak" size="4">تو این پست میخوام یکی ازبهترین سایت های ترجمه مقالات انگلیسی به فارسی وبلعکس رو به شما معرفی کنم که تیم مترجمین اون جمعی ازفارغ التحصیلان برتر دانشگاه های داخلی وخارجی هستند.</font></div><div><br></div><div><br></div><div><font size="4" face="Mihan-Koodak"><span style="text-align: right;">این سایت&nbsp; در زمینه ترجمه تخصصی مقاله ISI، پایان نامه و چکیده، کتاب، وب سایت و ترجمه متون تخصصی در رشته های&nbsp;</span><span style="box-sizing: border-box; text-align: right;"><span style="box-sizing: border-box;">مکانیک</span></span><span style="text-align: right;">،&nbsp;</span><span style="box-sizing: border-box; text-align: right;">عمران</span><span style="box-sizing: border-box; text-align: right;">،&nbsp;</span><span style="box-sizing: border-box; text-align: right;"><span style="box-sizing: border-box;">کامپیوتر</span></span><span style="box-sizing: border-box; text-align: right;">،&nbsp;</span><span style="box-sizing: border-box; text-align: right;"><span style="box-sizing: border-box;">پزشکی</span></span><span style="box-sizing: border-box; text-align: right;">،&nbsp;</span><span style="box-sizing: border-box; text-align: right;"><span style="box-sizing: border-box;">شیمی</span></span><span style="box-sizing: border-box; text-align: right;">،&nbsp;</span><span style="box-sizing: border-box; text-align: right;"><span style="box-sizing: border-box;">برق</span></span><span style="box-sizing: border-box; text-align: right;">،&nbsp;</span><span style="box-sizing: border-box; text-align: right;"><span style="box-sizing: border-box;">متالورژی</span></span><span style="box-sizing: border-box; text-align: right;">،&nbsp;</span><span style="box-sizing: border-box; text-align: right;"><span style="box-sizing: border-box;">صنایع</span></span><span style="box-sizing: border-box; text-align: right;">،</span><span style="box-sizing: border-box; text-align: right;"><span style="box-sizing: border-box;">مدیریت</span></span><span style="box-sizing: border-box; text-align: right;">،&nbsp;</span><span style="box-sizing: border-box; text-align: right;"><span style="box-sizing: border-box;">حسابداری</span>&nbsp;</span><span style="box-sizing: border-box; text-align: right;">و غیره فعالیت دارد.</span></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Koodak"><span style="box-sizing: border-box; text-align: right;"><br></span></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Koodak"><span style="box-sizing: border-box; text-align: right;"><br></span></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Koodak"><span style="box-sizing: border-box; text-align: right;">علاوه براین مواردتمامی خدمات ترجمه ها دارای ضمانت هستند.وهمچنین پرداخت هزینه ترجمه بصورت قسطی هست.</span></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Koodak"><span style="box-sizing: border-box; text-align: right;"><br></span></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Koodak"><span style="box-sizing: border-box; text-align: right;"><br></span></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Koodak"><span style="box-sizing: border-box; text-align: right;">با استفاده ازلینک زیر میتونین از خدمات ترجمه این سایت استفاده کنین وسفارشتون روثبت کنین تا پیش فاکتور براتون صادربشه.</span></font></div><div><br></div><div><br></div><script type="text/javascript">function newPopup(url) {popupWindow = window.open(url,'popUpWindow','height=500,width=500,left=10,top=10,resizable=yes,scrollbars=yes,toolbar=yes,menubar=no,location=no,directories=no,status=yes')}</script><div style="text-align: center;"><font size="5"><a href="JavaScript:newPopup('http://tarjomegostar.com/api/?a=11773');"><b>ثبت سفارش ترجمه</b></a></font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div> </div> text/html 2016-09-08T20:33:17+01:00 reyaziat.mihanblog.com یاسر مولوی آموزش روشهای انتگرال گیری(جزبه جزوتغییرمتغیر) http://reyaziat.mihanblog.com/post/167 <div style="text-align: center;"><font size="3" color="#6600cc"><b>آموزش روشهای انتگرال گیری</b></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">1-روش&nbsp;<font style="text-align: center;"><a href="http://reyaziat.mihanblog.com/" target="_blank" title="">جزء به جزء</a></font></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">2- روش جانشانی یا تغییرمتغیر</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><div style="text-align: center;"><font size="4">1-<a href="http://reyaziat.mihanblog.com/" target="_blank" title="">انتگرال گیری به روش جزء به جزء</a></font></div><p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 16.8px; font-family: Tahoma, Georgia, &quot;Times New Roman&quot;, Times, serif; vertical-align: baseline;"></p><p style="text-align: center; margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 16.8px; font-family: Tahoma, Georgia, &quot;Times New Roman&quot;, Times, serif; vertical-align: baseline; color: rgb(51, 51, 51);"><font size="3">معمولا این روش برای محاسبه انتگراهای ضرب دوتابع بکار می رود ،دو تابعی که هر کدام از جنس مختلفی می باشد ،مثلا ضرب یک چند جمله ای در یک تابع مثلثاتی و …چند نمونه از این حالتها را در زیر مشاهده کنید:</font></p><p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 16.8px; font-family: Tahoma, Georgia, &quot;Times New Roman&quot;, Times, serif; vertical-align: baseline; color: rgb(51, 51, 51);"><font size="3">&nbsp;</font></p><p dir="ltr" style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 16.8px; font-family: Tahoma, Georgia, &quot;Times New Roman&quot;, Times, serif; vertical-align: baseline; color: rgb(51, 51, 51);"></p><p class="ql-center-displayed-equation" style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 91px; font-family: Tahoma, Georgia, &quot;Times New Roman&quot;, Times, serif; vertical-align: baseline; color: rgb(51, 51, 51); text-align: center !important; white-space: nowrap !important; overflow: hidden !important;"><span class="ql-right-eqno" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; width: 3em !important; text-align: right !important; float: right !important; display: inline-block !important;"><font size="3">&nbsp;</font></span><span class="ql-left-eqno" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; width: 3em !important; text-align: left !important; float: left !important; display: inline-block !important;"><font size="3">&nbsp;</font></span><a href="http://reyaziat.mihanblog.com/" target="_blank" title=""><img src="http://math2easy.com/wp-content/ql-cache/quicklatex.com-d3a0ed3e40d92fce0a8a77e83ff8002b_l3.png" height="91" width="137" class="ql-img-displayed-equation " alt="\[\begin{array}{l} \int {x\sin xdx} \\ \int {x{e^x}} dx \\ \int {{e^{2x}}} \cos xdx \\ \end{array}\]" title="Rendered by QuickLaTeX.com" style="font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; max-width: 100%; height: auto; margin: 0px !important; padding: 0px !important; border: none !important; vertical-align: middle !important; display: inline-block !important; background: none !important;"></a></p><p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 16.8px; font-family: Tahoma, Georgia, &quot;Times New Roman&quot;, Times, serif; vertical-align: baseline; color: rgb(51, 51, 51);"></p><p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 16.8px; font-family: Tahoma, Georgia, &quot;Times New Roman&quot;, Times, serif; vertical-align: baseline; color: rgb(51, 51, 51);"><font size="3">&nbsp;</font></p><p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 16.8px; font-family: Tahoma, Georgia, &quot;Times New Roman&quot;, Times, serif; vertical-align: baseline; color: rgb(51, 51, 51);"><font size="3">در این روش که مبتنی بر</font><a href="http://reyaziat.mihanblog.com/" target="_blank" title=""><font size="3">&nbsp;ضرب دوتابع&nbsp;</font></a><font size="3">است ،ما با استفاده از ((قاعده مشتقگیری ضرب دوتابع )) انتگرال را بدست می آوریم .پس همانطور که از بخش مشتق می دانیم ضرب دو تابع و عمل مشتق گیری آنها بصورت زیر است :</font></p><p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 16.8px; font-family: Tahoma, Georgia, &quot;Times New Roman&quot;, Times, serif; vertical-align: baseline; color: rgb(51, 51, 51);"><font size="3">&nbsp;</font></p><p dir="ltr" style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 16.8px; font-family: Tahoma, Georgia, &quot;Times New Roman&quot;, Times, serif; vertical-align: baseline; color: rgb(51, 51, 51);"></p><p class="ql-center-displayed-equation" style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 28px; font-family: Tahoma, Georgia, &quot;Times New Roman&quot;, Times, serif; vertical-align: baseline; color: rgb(51, 51, 51); text-align: center !important; white-space: nowrap !important; overflow: hidden !important;"><span class="ql-right-eqno" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; width: 3em !important; text-align: right !important; float: right !important; display: inline-block !important;"><font size="3">&nbsp;</font></span><span class="ql-left-eqno" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; width: 3em !important; text-align: left !important; float: left !important; display: inline-block !important;"><font size="3">&nbsp;</font></span><font size="3"><img src="http://math2easy.com/wp-content/ql-cache/quicklatex.com-43ec12bbfd8d84ca3c1fef7a2de4ed4a_l3.png" height="28" width="184" class="ql-img-displayed-equation " alt="\[(uv)' = uv' + u'v\]" title="Rendered by QuickLaTeX.com" style="font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; max-width: 100%; height: auto; margin: 0px !important; padding: 0px !important; border: none !important; vertical-align: middle !important; display: inline-block !important; background: none !important;"></font></p><p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 16.8px; font-family: Tahoma, Georgia, &quot;Times New Roman&quot;, Times, serif; vertical-align: baseline; color: rgb(51, 51, 51);"></p><p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 16.8px; font-family: Tahoma, Georgia, &quot;Times New Roman&quot;, Times, serif; vertical-align: baseline; color: rgb(51, 51, 51);"><font size="3">حالا اگر از معادله فوق بخواهیم انتگرال بگیریم بصورت زیر خوهد بود</font></p><p dir="ltr" style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 16.8px; font-family: Tahoma, Georgia, &quot;Times New Roman&quot;, Times, serif; vertical-align: baseline; color: rgb(51, 51, 51);"></p><p class="ql-center-displayed-equation" style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 123px; font-family: Tahoma, Georgia, &quot;Times New Roman&quot;, Times, serif; vertical-align: baseline; color: rgb(51, 51, 51); text-align: center !important; white-space: nowrap !important; overflow: hidden !important;"><span class="ql-right-eqno" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; width: 3em !important; text-align: right !important; float: right !important; display: inline-block !important;"><font size="3">&nbsp;</font></span><span class="ql-left-eqno" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; width: 3em !important; text-align: left !important; float: left !important; display: inline-block !important;"><font size="3">&nbsp;</font></span><font size="3"><img src="http://math2easy.com/wp-content/ql-cache/quicklatex.com-d1621f1a43af46fc6043441080871a39_l3.png" height="123" width="305" class="ql-img-displayed-equation " alt="\[\begin{array}{l} \int {} (uv)' = \int {uv'dx + \int {u'vdx} } \\ uv = \int {uv'dx + \int {u'vdx} } \\ \int {uv'dx = uv - \int {u'vdx} } \\ \int {udv = uv - \int {vdu} } \\ \end{array}\]" title="Rendered by QuickLaTeX.com" style="font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; max-width: 100%; height: auto; margin: 0px !important; padding: 0px !important; border: none !important; vertical-align: middle !important; display: inline-block !important; background: none !important;"></font></p><p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 16.8px; font-family: Tahoma, Georgia, &quot;Times New Roman&quot;, Times, serif; vertical-align: baseline; color: rgb(51, 51, 51);"></p><p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 16.8px; font-family: Tahoma, Georgia, &quot;Times New Roman&quot;, Times, serif; vertical-align: baseline; color: rgb(51, 51, 51);"><font size="3">&nbsp;</font></p><p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 16.8px; font-family: Tahoma, Georgia, &quot;Times New Roman&quot;, Times, serif; vertical-align: baseline; color: rgb(51, 51, 51);"><font size="3">پس نتیجه می گیریم که فرم کلی</font><a href="http://reyaziat.mihanblog.com/" target="_blank" title=""><font size="3">&nbsp;انتگرال گیری</font></a><font size="3">&nbsp;جزء به جزء بصورت زیر خواهد بود :</font></p><p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 16.8px; font-family: Tahoma, Georgia, &quot;Times New Roman&quot;, Times, serif; vertical-align: baseline; color: rgb(51, 51, 51);"><font size="3">&nbsp;</font></p><p dir="ltr" style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 16.8px; font-family: Tahoma, Georgia, &quot;Times New Roman&quot;, Times, serif; vertical-align: baseline; color: rgb(51, 51, 51);"></p><p class="ql-center-displayed-equation" style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 28px; font-family: Tahoma, Georgia, &quot;Times New Roman&quot;, Times, serif; vertical-align: baseline; color: rgb(51, 51, 51); text-align: center !important; white-space: nowrap !important; overflow: hidden !important;"><span class="ql-right-eqno" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; width: 3em !important; text-align: right !important; float: right !important; display: inline-block !important;"><font size="3">&nbsp;</font></span><span class="ql-left-eqno" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; width: 3em !important; text-align: left !important; float: left !important; display: inline-block !important;"><font size="3">&nbsp;</font></span><font size="3"><img src="http://math2easy.com/wp-content/ql-cache/quicklatex.com-423c282e3f414b637c4a22f6a495811b_l3.png" height="28" width="214" class="ql-img-displayed-equation " alt="\[\begin{array}{l} \int {udv = uv - \int {vdu} } \\ \end{array}\]" title="Rendered by QuickLaTeX.com" style="font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; max-width: 100%; height: auto; margin: 0px !important; padding: 0px !important; border: none !important; vertical-align: middle !important; display: inline-block !important; background: none !important;"></font></p><p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 16.8px; font-family: Tahoma, Georgia, &quot;Times New Roman&quot;, Times, serif; vertical-align: baseline; color: rgb(51, 51, 51);"></p><p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 16.8px; font-family: Tahoma, Georgia, &quot;Times New Roman&quot;, Times, serif; vertical-align: baseline; color: rgb(51, 51, 51);"><font size="3">مثال ۱:انتگرال زیر را حساب کنید</font></p><p dir="ltr" style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 16.8px; font-family: Tahoma, Georgia, &quot;Times New Roman&quot;, Times, serif; vertical-align: baseline; color: rgb(51, 51, 51);"><font size="3"><img src="http://math2easy.com/wp-content/ql-cache/quicklatex.com-7b3aa110f250b640f55dab2f7bade656_l3.png" class="ql-img-inline-formula " alt="\int x\sin2xdx " title="Rendered by QuickLaTeX.com" height="28" width="128" style="font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: -8px; max-width: 100%; height: auto; margin: 0px !important; padding: 0px !important; border: none !important; background: none !important;"></font></p><p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 16.8px; font-family: Tahoma, Georgia, &quot;Times New Roman&quot;, Times, serif; vertical-align: baseline; color: rgb(51, 51, 51);"><font size="3">ببینید برای حل انتگرال ها شما با این سوال مواجه می شوید که کدام تابع فوق را v و کدام را معادل u قرار دهیم ما اینجا قانون ثابتی نداریم . اما یک قانون کلی داریم u &nbsp;را معمولا&nbsp;</font><a href="http://reyaziat.mihanblog.com/" target="_blank" title=""><font size="3">برابر تابعی</font></a><font size="3">&nbsp;قرار می دهیم که dx ما براحتی با du &nbsp;جایگزین شود و محاسبه انتگرال ما هم ساده تر بشود علاوه بر این محاسبه انتگرال تابع v &nbsp;هم ساده شود . پس در واقع&nbsp; به انتخاب شما و ابتکار شما نیاز دارد که تشخیص دهید چگونه توابع را جایگزین کنید.</font></p><p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 16.8px; font-family: Tahoma, Georgia, &quot;Times New Roman&quot;, Times, serif; vertical-align: baseline; color: rgb(51, 51, 51);"><font size="3">اکنون سعی می کنیم قدم به قدم مثال بالا را حل کنیم :</font></p><p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 16.8px; font-family: Tahoma, Georgia, &quot;Times New Roman&quot;, Times, serif; vertical-align: baseline; color: rgb(51, 51, 51);"><font size="3">قدم اول : تشخیص تابع u &nbsp;و تابع دیگر به همراه dx &nbsp;که برابر با dv &nbsp;خواهد بود .</font></p><p dir="ltr" style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 16.8px; font-family: Tahoma, Georgia, &quot;Times New Roman&quot;, Times, serif; vertical-align: baseline; color: rgb(51, 51, 51);"><font size="3"><img src="http://math2easy.com/wp-content/ql-cache/quicklatex.com-3ae1270a8fd4fef0be9dcd269780526e_l3.png" class="ql-img-inline-formula " alt=" u=x \Rightarrow du=dx " title="Rendered by QuickLaTeX.com" height="18" width="190" style="font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: -1px; max-width: 100%; height: auto; margin: 0px !important; padding: 0px !important; border: none !important; background: none !important;"></font></p><p dir="ltr" style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 16.8px; font-family: Tahoma, Georgia, &quot;Times New Roman&quot;, Times, serif; vertical-align: baseline; color: rgb(51, 51, 51);"><font size="3"><img src="http://math2easy.com/wp-content/ql-cache/quicklatex.com-02a9c7c213a7184d508e28a4c7ed244e_l3.png" class="ql-img-inline-formula " alt=" dv = \sin 2xdx " title="Rendered by QuickLaTeX.com" height="17" width="148" style="font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: 0px; max-width: 100%; height: auto; margin: 0px !important; padding: 0px !important; border: none !important; background: none !important;"></font></p><p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 16.8px; font-family: Tahoma, Georgia, &quot;Times New Roman&quot;, Times, serif; vertical-align: baseline; color: rgb(51, 51, 51);"><font size="3">قدم دوم : از u &nbsp;دیفر</font><a href="http://reyaziat.mihanblog.com/" target="_blank" title=""><font size="3">انسیل</font></a><font size="3">&nbsp;می گیریم تا du &nbsp;بدست آید و از dv &nbsp;انتگرال می گیریم تا v &nbsp;بدست آوریم .</font></p><p dir="ltr" style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 16.8px; font-family: Tahoma, Georgia, &quot;Times New Roman&quot;, Times, serif; vertical-align: baseline; color: rgb(51, 51, 51);"><font size="3"><img src="http://math2easy.com/wp-content/ql-cache/quicklatex.com-3ae1270a8fd4fef0be9dcd269780526e_l3.png" class="ql-img-inline-formula " alt=" u=x \Rightarrow du=dx " title="Rendered by QuickLaTeX.com" height="18" width="190" style="font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: -1px; max-width: 100%; height: auto; margin: 0px !important; padding: 0px !important; border: none !important; background: none !important;"></font></p><p dir="ltr" style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 16.8px; font-family: Tahoma, Georgia, &quot;Times New Roman&quot;, Times, serif; vertical-align: baseline; color: rgb(51, 51, 51);"><font size="3"><img src="http://math2easy.com/wp-content/ql-cache/quicklatex.com-626578d2323ce679ef96fa898d28d38b_l3.png" class="ql-img-inline-formula " alt=" dv = \sin 2xdx \Rightarrow v = \int {\sin 2xdx = } - \cos 2x " title="Rendered by QuickLaTeX.com" height="28" width="469" style="font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: -8px; max-width: 100%; height: auto; margin: 0px !important; padding: 0px !important; border: none !important; background: none !important;"></font></p><p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 16.8px; font-family: Tahoma, Georgia, &quot;Times New Roman&quot;, Times, serif; vertical-align: baseline; color: rgb(51, 51, 51);"><font size="3">قدم سوم : عبارتهای فوق را در فرمول انتگرا</font><a href="http://reyaziat.mihanblog.com/" target="_blank" title=""><font size="3">ل گیری جزء به</font></a><font size="3">&nbsp;جزء قرار می دهیم و حاصل انتگرال را بدست می آوریم :</font></p><p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 16.8px; font-family: Tahoma, Georgia, &quot;Times New Roman&quot;, Times, serif; vertical-align: baseline; color: rgb(51, 51, 51);"><a href="http://reyaziat.mihanblog.com/" target="_blank" title=""><img class="alignnone size-full wp-image-1799" src="http://math2easy.com/wp-content/uploads/2014/12/94_1.png" alt="انتگرال جزء به جزء" width="431" height="124" srcset="http://math2easy.com/wp-content/uploads/2014/12/94_1.png 431w, http://math2easy.com/wp-content/uploads/2014/12/94_1-300x86.png 300w" sizes="(max-width: 431px) 100vw, 431px" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; max-width: 100%; height: auto;"></a></p><p dir="ltr" style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 16.8px; font-family: Tahoma, Georgia, &quot;Times New Roman&quot;, Times, serif; vertical-align: baseline; color: rgb(51, 51, 51);"><font size="3">&nbsp;<img src="http://math2easy.com/wp-content/ql-cache/quicklatex.com-c0c013cd73b9bd5d5d0a3d540d44a0d7_l3.png" class="ql-img-inline-formula " alt=" =\frac{-x\cos 2x}{2}+\frac{1}{2}\int \cos 2xdx \\=\frac{-x\cos 2x}{2}+\frac{1}{2}\left ( \frac{sin2x}{2} \right )+k \\=\frac{-x\cos 2x}{2}+\left ( \frac{sin2x}{4} \right )+k " title="Rendered by QuickLaTeX.com" height="95" width="283" style="font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: -10px; max-width: 100%; height: auto; margin: 0px !important; padding: 0px !important; border: none !important; background: none !important;"></font></p><p dir="ltr" style="text-align: center; margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 16.8px; font-family: Tahoma, Georgia, &quot;Times New Roman&quot;, Times, serif; vertical-align: baseline;"><font size="3"><b><font color="#000066"><br></font></b></font></p><p dir="ltr" style="text-align: center; margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 16.8px; font-family: Tahoma, Georgia, &quot;Times New Roman&quot;, Times, serif; vertical-align: baseline;"><font size="3"><b><font color="#000066">برای مشاهده اموزش&nbsp;</font><font color="#cc0000">انتگرال گیری به روش تغییرمتغیر</font><font color="#000066">&nbsp;به&nbsp;</font></b></font><a href="http://reyaziat.mihanblog.com/post/167" target="_blank" title=""><font size="3">ادامه مطلب</font></a><font size="3"><b><font color="#000066">&nbsp;مراجعه کنید</font></b></font></p></div><div><font size="3"><b><font color="#000066"><br></font></b></font></div> text/html 2016-08-30T20:41:23+01:00 reyaziat.mihanblog.com یاسر مولوی سؤالات کنکور سراسری 95 همراه با پاسخ کلیدی و تشریحی http://reyaziat.mihanblog.com/post/168 <div><br></div><div><a href="http://reyaziat.mihanblog.com/" target="_blank" title=""></a><div style="text-align: center;"><a href="http://reyaziat.mihanblog.com/" target="_blank" title=""><div><font size="4" color="#330099" style="text-decoration: none; font-family: Tahoma; font-weight: bold; text-align: right; background-color: rgb(242, 242, 242);">سؤالات کنکور سراسری 95 همراه با پاسخ کلیدی و تشریحی</font></div><div></div></a></div><div></div></div><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right; background-color: rgb(242, 242, 242);"></p><a href="http://reyaziat.mihanblog.com/" target="_blank" title=""><img src="http://s1.picofile.com/file/8260736100/ikon.jpg" alt="" width="500" height="375" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto; background-color: rgb(242, 242, 242);"></a><table border="0" align="center" style="font-family: Tahoma; background-color: rgb(255, 255, 204);"><tbody><tr style="background-color: rgb(255, 255, 153);"><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 153); text-align: center;"><span style="font-size: small; color: rgb(0, 128, 0);"><strong><br>رشته</strong></span></td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 153); text-align: center;"><span style="font-size: small; color: rgb(0, 128, 0);"><strong>سؤالات عمومی</strong></span></td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 153); text-align: center;"><span style="font-size: small; color: rgb(0, 128, 0);"><strong>سؤالات اختصاصی</strong></span></td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 153); text-align: center;"><span style="font-size: small; color: rgb(0, 128, 0);"><strong>پاسخ کلیدی</strong></span></td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 153); text-align: center;"><span style="font-size: small; color: rgb(0, 128, 0);"><strong>پاسخ تشریحی</strong></span></td></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 153); text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 128, 0);"><strong><span style="font-size: small;">ریاضی و فنی</span></strong></span></td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 153); text-align: center;">&nbsp;<a href="http://www6.sanjesh.org/download/sarljefoiwejfpowwjfoiwjfowqpdjpqoasari95/omomiriazi.pdf" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration: none; color: rgb(17, 133, 166);">دانلود</a></td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 153); text-align: center;"><a href="http://www6.sanjesh.org/download/sarljefoiwejfpowwjfoiwjfowqpdjpqoasari95/ekhtesasiriyazi.pdf" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration: none; color: rgb(17, 133, 166);">دانلود</a></td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 153); text-align: center;"><a href="http://dl.riazisara.ir/download/konkoor/dakhel/riazi/kelid-riazi95.pdf" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration: none; color: rgb(17, 133, 166);">دانلود</a></td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 153); text-align: center;"><p>&nbsp;<a href="http://s2.picofile.com/d/53a3cceb-18c2-4e01-ad83-0b18a3b50d0b/pasokh_dif_konkoor95.pdf" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration: none; color: rgb(17, 133, 166);">دانلود پاسخ تشریحی سؤالات دیفرانسیل</a></p><p><a rel="nofollow" href="http://s2.picofile.com/d/64d19959-a90c-4b3e-bd31-067997dfeff4/pasokh_amar_jabr_gosaste95.pdf" target="_blank" style="text-decoration: none; color: rgb(17, 133, 166);">دانلود پاسخ تشریحی سؤالات آمار ، جبر ،گسسته</a></p><p><a href="http://s2.picofile.com/d/d95e32a1-3351-4208-877d-0d95e64a3744/pasokh_ht95_sharik.pdf" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration: none; color: rgb(17, 133, 166);">دانلود پاسخ تشریحی سؤالات هندسه تحلیلی</a></p></td></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 153); text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 128, 0);"><strong><span style="font-size: small;">علوم تجربی</span></strong></span></td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 153); text-align: center;">&nbsp;<a href="http://www6.sanjesh.org/download/sarta95/tajrobiom.pdf" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration: none; color: rgb(17, 133, 166);">دانلود</a></td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 153); text-align: center;">&nbsp;<a href="http://www6.sanjesh.org/download/sarta95/tajrobiekh.pdf" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration: none; color: rgb(17, 133, 166);">دانلود</a></td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 153); text-align: center;"><a href="http://dl.riazisara.ir/download/konkoor/dakhel/tajrobi/kelid-tajrobi95.pdf" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration: none; color: rgb(17, 133, 166);">دانلود</a></td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 153); text-align: center;">&nbsp;<a href="http://s1.picofile.com/d/7973bf67-276a-4360-90f5-932be7c069bf/pasokh_riaziat_tajrobi95.pdf" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration: none; color: rgb(17, 133, 166);">دانلود پاسخ تشریحی سؤالات ریاضی</a></td></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 153); text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 128, 0);"><strong><span style="font-size: small;">علوم انسانی</span></strong></span></td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 153); text-align: center;">&nbsp;<a href="http://www6.sanjesh.org/download/sarasari95/omomiensani.pdf" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration: none; color: rgb(17, 133, 166);">دانلود</a></td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 153); text-align: center;">&nbsp;<a href="http://www6.sanjesh.org/download/sarasari95/ekhtesasiensani.pdf" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration: none; color: rgb(17, 133, 166);">دانلود</a></td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 153); text-align: center;"><a href="http://dl.riazisara.ir/download/konkoor/dakhel/ensani/kelid-ensani95.pdf" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration: none; color: rgb(17, 133, 166);">دانلود</a></td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 153); text-align: center;"><a href="http://s2.picofile.com/d/4e1caa83-f438-4d3e-af80-d2c07e3c3705/soal_pasokh_riaziat_ensani95.pdf" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration: none; color: rgb(17, 133, 166);">دانلود پاسخ تشریحی سؤالات ریاضی</a></td></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 153); text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 128, 0);"><strong><span style="font-size: small;">هنر</span></strong></span></td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 153); text-align: center;"><a href="http://www6.sanjesh.org/download/sar95d/honarom.pdf" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration: none; color: rgb(17, 133, 166);">دانلود</a></td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 153); text-align: center;"><a href="http://www6.sanjesh.org/download/sar95d/honarekh.pdf" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration: none; color: rgb(17, 133, 166);">دانلود</a></td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 153); text-align: center;"><a href="http://dl.riazisara.ir/download/konkoor/dakhel/honar/kelid-honar95.pdf" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration: none; color: rgb(17, 133, 166);">دانلود</a></td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 153); text-align: center;">&nbsp;-</td></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 153); text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 128, 0);"><strong><span style="font-size: small;">زبان های خارجه</span></strong></span></td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 153); text-align: center;"><a href="http://www6.sanjesh.org/download/Zabanta95/zabanom.pdf" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration: none; color: rgb(17, 133, 166);">دانلود</a></td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 153); text-align: center;"><a href="http://www6.sanjesh.org/download/Zabanta95/zabanekh.pdf" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration: none; color: rgb(17, 133, 166);">دانلود</a></td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 153); text-align: center;"><a href="http://dl.riazisara.ir/download/konkoor/dakhel/zaban/kelid-zaban95.pdf" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration: none; color: rgb(17, 133, 166);">دانلود</a></td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 153); text-align: center;">&nbsp;-<br><br></td></tr></tbody></table><br> <div><font size="2">منبع: WWW.mathkhooneh.blogfa.com</font></div> text/html 2015-02-11T17:08:44+01:00 reyaziat.mihanblog.com یاسر مولوی نکات حساب دیفرانسیل و انتگرال http://reyaziat.mihanblog.com/post/164 <div style="text-align: center;"><font size="3" color="#000066"><b>&nbsp;نکات حساب دیفرانسیل و انتگرال&nbsp;</b></font></div><div><br></div><div><font size="3">روش های محاسبه حد دنباله (نوسانی،یکنوا،نمایی،متناوب،رادیکالی و...)</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">سری ها(نمایی وهندسی)</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">تعریف حد-قضایای حد-انواع حالت های رفع ابهام</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">مجانب ها</font></div><div><br></div><div><font size="3">پیوستگی-مشتق پذیری و پیوستگی</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><span style="font-size: medium;">روش مشتق گیری توابع(مثلثاتی-جبری-قدرمطلق-جزصحیح)</span></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">روش یافتن اکسترمم&nbsp;</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">نحوه رسم نمودار توابع با استفاده از مشتق</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">قاعده هوپیتال</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">انتگرال پذیری-قضایای انتگرال</font></div><div><br></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">برای</span><a href="http://s4.picofile.com/file/8185433726/nokat_hesab_difranciel_reyaziat_mihanblog_com.pdf.html" target="_blank" title="برای دریافت فایل کلیک کنید" style="font-size: medium;">&nbsp;<b>دریافت فایل کلیک کنید</b></a></div><div><br></div> text/html 2014-03-05T09:43:44+01:00 reyaziat.mihanblog.com یاسر مولوی فرمول هایی برای محاسبه مساحت و محیط و حجم اشکال هندسی(+دانلود نرم افزار برای اندرویدی ها) http://reyaziat.mihanblog.com/post/165 <p align="center" style="text-align: center; font-family: Tahoma; line-height: 18px;"><font size="3" color="#6600cc">فرمول هایی برای محاسبه مساحت و محیط و حجم اشکال هندسی&nbsp;</font></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; line-height: 18px; text-align: right;"></p><div style="text-align: right;"><b><font size="3" color="#3333ff">1)</font> </b><span style="font-size: 12px;">مساحت مـــربع = یـــک ضلع به توان۲</span></div><span style="font-size: 12px;">محیــط مـــربــــع = یک ضلع × 4</span><br><br><b><font color="#ff6600"><font size="3">2)</font> </font></b><span style="font-size: 12px;">مساحت مسـتطیـــــــل = طـول × عـرض&nbsp;</span><br><span style="font-size: 12px;">محیط مستطیل = ( طول + عرض) × 2</span><br><br><b><font size="3" color="#3333ff">3)</font></b> <span style="font-size: 12px;">مساحت مثلث = ( قاعده ×&nbsp;</span><a href="reyaziat.mihanblog.com" target="_blank" title="">ارتــــــفاع</a><span style="font-size: 12px;">&nbsp;) تقسیم بر۲</span><p></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; line-height: 18px; text-align: right;"><span style="font-size: 12px;">محیط مثلث = مجموع سه ضلع</span><br><br><b><font color="#cc66cc" size="3">۴) </font></b><span style="font-size: 12px;">مساحت ذوزنقه = ( قاعده بزرگ + قاعده کوچک ) × نصف ارتفاع&nbsp;</span><br><span style="font-size: 12px;">محیط ذوزنقه = مجموع چهار ضلع</span><br><br><b><font size="3"><font color="#ff0000">۵)</font> </font></b><span style="font-size: 12px;">مساحت لوزی = ( قطر بزرگ × قطر کوچک )&nbsp;</span><a href="http://reyaziat.mihanblog.com/" target="_blank" title="">تقسیم</a><span style="font-size: 12px;">&nbsp;بر ۲</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; line-height: 18px; text-align: right;"><span style="font-size: 12px;">محیط لوزی = یک ضلع × 4</span><br><br><font size="3" color="#6633ff"><b>۶) </b></font><span style="font-size: 12px;">مساحت متوازی الاضلاع =&nbsp;</span><a href="http://reyaziat.mihanblog.com/" target="_blank" title="">قاعده&nbsp;</a><span style="font-size: 12px;">× ارتفاع&nbsp;</span><br><span style="font-size: 12px;">محیط متوازی الاضلاع = مجموع دو ضلع متوالی × 2</span><br><br><b><font size="3" color="#ff99ff">۷) </font></b><span style="font-size: 12px;">مساحت دایره =&nbsp;</span><a href="http://reyaziat.mihanblog.com/" target="_blank" title="">عدد&nbsp;</a><span style="font-size: 12px;">پی ( 14/3 ) × شعاع × شعاع&nbsp;</span><br><span style="font-size: 12px;">محیط دایره = عدد پی ( 14/3 ) × قطر</span><br><br><b><font size="3" color="#ff6600">۸) </font></b><span style="font-size: 12px;">مساحت کره = 4 × 14/3 × شعاع به توان دو&nbsp;</span><br><br><span style="font-size: 12px;">حجم کره = چهار سوم × 14/3 × شعاع به&nbsp;</span><a href="www.mathfa.tk" target="_blank" title="">توان</a><span style="font-size: 12px;">&nbsp;سه</span><br><br><b><font size="3" color="#3366ff">۹) </font></b><span style="font-size: 12px;">مساحت بیضی = (نصف قطر بزرگ × نصف قطر کوچک ) × 14/3&nbsp;</span><br><br><b><font size="3"><font color="#33ccff">۱۰)</font> </font></b><span style="font-size: 12px;">محیط چند ضلعی منتظم = یک ضلع × تعداد اضلاعش</span><br><br><b><font size="3" color="#ff6600">۱۱) </font></b><span style="font-size: 12px;">حجم مکعب مستطیل = طـول × عـرض × ارتفاع&nbsp;</span><br><span style="font-size: 12px;">حجم مکعب مربع = قاعده × ارتفاع (&nbsp;</span><a href="http://reyaziat.mihanblog.com/" target="_blank" title="">طول&nbsp;</a><span style="font-size: 12px;">یال×مساحت یک وجه)</span><br><br><b><font size="3" color="#6633ff">۱۲) </font></b><span style="font-size: 12px;">حجم هرم = مساحت قاعده ی هرم × ارتفاع هرم× یک سوم&nbsp;</span><br><br><b><font size="3" color="#ff6666">۱۳) </font></b><span style="font-size: 12px;">مساحت جانبی استوانه = محیط قاعده × ارتفاع حجم استوانه = مساحت&nbsp;</span><a href="http://reyaziat.mihanblog.com/" target="_blank" title="">قاعد</a><span style="font-size: 12px;">ه × ارتفاع</span><br><br><span style="font-size: 12px;">سطح کل استوانه = سطح دو قاعده + مساحت جانبی ( مساحت مجموع دو قاعده + ارتفاع × پیرامون قاعده )</span><br><br><b><font size="3" color="#6633ff">۱۴) </font></b><span style="font-size: 12px;">مساحت جانبی&nbsp;</span><a href="http://reyaziat.mihanblog.com/" target="_blank" title="">منشور&nbsp;</a><span style="font-size: 12px;">= مجموع مساحت سطوح جانبی&nbsp;</span><br><span style="font-size: 12px;">مساحت کلی منشور = مجموع مساحت دو قاعده + مجموع مساحت س</span><a href="http://reyaziat.mihanblog.com/" target="_blank" title="">طو</a><span style="font-size: 12px;">ح جانبی</span><br><br><b><font size="3" color="#ff9966">۱۵) </font></b><span style="font-size: 12px;">حجم مخروط = مساحت قاعده × یک سوم × ارتفاع</span></p><p style="font-family: Tahoma; line-height: 18px; text-align: right;"><font size="3" color="#33ccff">16)&nbsp;</font><span style="font-size: 12px;">مجموع دو قطر ضربدر نصف پی=محیط بیضی</span></p><p style="font-family: Tahoma; line-height: 18px; text-align: right;"><b><font size="3" color="#6666cc">17)&nbsp;</font></b><span style="font-size: 12px;">محیط ضربدر نصف سهم=مساحت چند&nbsp;</span><a href="http://reyaziat.mihanblog.com/" target="_blank" title="">ضلعی&nbsp;</a><span style="font-size: 12px;">منتظم</span></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right;">(فاصله مرکز دایره محاطی تا هرضلع =سهم)</p><div><b>منبع:گروه ریاضی شهرستان رزن</b></div><div><b><br></b></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#6633ff" size="2">در</font></b><a href="http://reyaziat.mihanblog.com/post/165" target="_blank" title=""> ادامه مطلب</a><b><font color="#6633ff" size="2">&nbsp;اشکال وفرمول های محاسبه محیط ومساحت رابه زبان انگلیسی مشاهده کنید...</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3" color="#cc0000">+</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="2" color="#000066">دانلود برنامه &nbsp;برای گوشی های اندروید برای محاسبه مساحت،محیط وحجم اشکال هندسی</font></b></div> text/html 2014-01-24T07:12:39+01:00 reyaziat.mihanblog.com یاسر مولوی بودجه بندی دروس ریاضی درکنکور(88تا91) http://reyaziat.mihanblog.com/post/163 <div style="text-align: center;"><font size="3" color="#3333ff"><b>بودجه بندی دروس ریاضی درکنکور(88تا91)</b></font></div><div style="text-align: right;"><font size="2" color="#000066"><b>دراین تصویر بودجه بندی دروس حساب دیفرانسیل وانتگرال ،ریاضیات پایه ،ریاضیات گسسته،آمارومدل سازی،جبرواحتمال،هندسه تحلیلی وهندسه پایه موجود میباشد.</b></font></div><div style="text-align: right;"><font size="2" color="#000066"><b><br></b></font></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s5.picofile.com/file/8110277550/budgebandi_konkur.png" alt="بودجه بندی دروس ریاضی درکنکور"></div> text/html 2014-01-22T21:30:03+01:00 reyaziat.mihanblog.com یاسر مولوی روش های مطالعه مباحث گراف ونظریه اعداد درس ریاضیات گسسته http://reyaziat.mihanblog.com/post/162 <div style="text-align: center;"><font size="2" color="#3333ff"><b>روش های مطالعه مباحث گراف و نظریه اعداد درس ریاضیات گسسته</b></font></div><div style="text-align: right;"><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><b><font size="3"><br></font></b></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><b><font size="3">&nbsp;مبحث نظریه اعداد درس ریاضیات گسسته:</font></b></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><font size="2">اگر بودجه بندی این مبحث را&nbsp;<a href="http://reyaziat.mihanblog.com/" target="_blank" title="ریاضی">درکنکور&nbsp;</a>7&nbsp;سال اخیر بررسی کنید متوجه می شوید که تعداد سوال های مطرح شده در هر سال متوسط 3 سوال می باشد .<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><font size="2">دامنه مطالب در این مبحث بسیار زیاد است و شاید آموختن جزء به جزء&nbsp;کلیه نکات و همچنین حفظ کردن آنها علاوه بر وقت گیر بودن ضرورتی نیز نداشته باشد.<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><b><font size="3">&nbsp;روش های مطالعه :</font></b><font size="2"><o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><font size="2"><b>1</b>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;برای حل تست های که از&nbsp;</font><a href="http://reyaziat.mihanblog.com/" target="_blank" title=""><font size="2">قضیه</font></a><font size="2">&nbsp;بنیادی حساب که در قسمت اعداد اول مطرح می شود از اثبات این قضیه کمک بگیرید. نتایجی که از این قضیه گرفته می شود بسیار مهم است.<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><font size="2"><b>2-</b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;درقسمت ب.م.م قضیه ای به نام بزو آورده شده است. این قضیه بسیار بسیار مهم است. نکات آنرا به دقت مطالعه کنید. بیشتر سوالات این بخش از این قضیه قابل حل می باشد.<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><font size="2"><b>3-</b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;به تعریف دو عدد نسبت به هم اول و نتایج آن دقت کنید.<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><font size="2"><b>4-</b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;در درون قضیه الگوریتم تقسیم نکته های زیادی وجود دارد از تمرین های کتاب برای آموزش کامل این نکات استفاده کنید.<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><font size="2"><b>5-&nbsp;</b>&nbsp;&nbsp;در عملیات جبری اعداد (جمع و تفریق) در مبنای غیر از ده، برخی ابتدا عدد را در مبنای 10 تبدیل می کنند و سپس عملیات را انجام می دهند. این کار بسیار وقت گیر و غیر منطقی است. جمع و تفریق را در مبنای اصلی تمرین کنید می بینید چقدر سریع تست حل می شود.<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><font size="2"><b>6-</b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;قسمت های مثل استقرا و خوش ترتیبی را بیشتر باید مفهومی خواند ولی در مباحثی مثل الگوریتم تقسیم و هم نهشتی تست زیاد حل کنید.<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><font size="2"><b>7-&nbsp;</b>&nbsp;&nbsp;در پاسخ به سوالات هم نهشتی ابتدا دو طرف معادله را کاملا ساده کنید.در این صورت از خواص هم نهشتی بهتر استفاده می کنید.<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><font size="2"><b>8-</b>&nbsp; &nbsp;<a href="http://reyaziat.mihanblog.com/" target="_blank" title="">قضیه فرما</a>&nbsp;یک حالت خاص قضیه اویلر می باشد که کاربد فراوانی دارد.<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><font size="2"><b>9-</b>&nbsp; در حل تست های سیاله خطی بهتر است یک جواب خاص معادله را پیدا کنید و بقیه جواب ها را با ضریبی از جواب اول بدست آورید.<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><font size="2">&nbsp;<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><font size="3"><b>پیشنهادات رتبه های برتر&nbsp;کنکور&nbsp;:<o:p></o:p></b></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><font size="2"><b>اصغر خرم-هفت کنکور</b><o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><font size="2">این مبحث در میان تمام مباحث درسی رشته&nbsp;ریاضی&nbsp;از مباحث سخت است. ولی با یکی دوبار خواندن و بررسی سوال های&nbsp;کنکورمی توان فهمید که این تست ها زیاد هم سخت نیستند.<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><font size="2"><b>عرفان قادری<o:p></o:p></b></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><font size="2">در این مبحث دانش آموز فقط باید زیاد تست کار کرده باشدو از مثال زدن و عدد گذاری در سوال ها استفاده کند.</font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right;"><font size="2">منبع:کانون فرهنگی آموزش قلمچی</font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right;"><b style="text-align: center;">برای مشاهده<font color="#3366ff">&nbsp;روش های مطالعه مبحث گراف</font>&nbsp;به</b><a href="http://reyaziat.mihanblog.com/post/162/" target="_blank" title="" style="text-align: center;"><font size="2" color="#3333ff">ادامه مطلب</font></a><b style="text-align: center;"><font color="#3333ff">&nbsp;</font>رجوع کنید.</b></p></div> text/html 2013-09-29T14:22:52+01:00 reyaziat.mihanblog.com یاسر مولوی سوال+پاسخنامه امتحانات نهایی دروس ریاضی شهریور92 http://reyaziat.mihanblog.com/post/161 <p style="text-align: center;"><font size="3" color="#cc0000"><b>سال سوم نظری</b></font></p><table cellspacing="1" cellpadding="1" align="baseline" style="text-align: center; font-family: Tahoma; background-color: rgb(242, 242, 242); border-collapse: collapse; width: 519px; border: 1px solid rgb(0, 0, 0);"><tbody><tr><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); text-align: center;"><font size="2"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">درس</span></font></td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); text-align: center;"><font size="2"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">تاریخ</span></font></td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); text-align: center;"><font size="2"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">رشته</span></font></td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); text-align: center;"><font size="2"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">دانلود</span></font></td></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); text-align: center;"><font size="2"><strong><span style="color: rgb(0, 153, 0);">حسابان</span></strong></font></td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); text-align: center;"><font size="2">3 / 6 / 92</font></td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); text-align: center;"><font size="2">ریاضی فیزیک</font></td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0);"><p style="text-align: center;"><a target="_blank" href="http://aee.medu.ir/aee/aeeDocs/misc/139203nzari/hesaban.pdf" title="math خونه" style="text-decoration: none; color: rgb(17, 133, 166);"><strong><img width="20" height="20" src="http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTdvF9eQbvaFBAh70bXu0hiPBT0MjyGg80ILyU3RuV7tsAq64MI-f_WNAEt1g"></strong></a></p></td></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); text-align: center;"><font size="2"><strong><span style="color: rgb(0, 153, 0);">هندسه 2</span></strong></font></td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); text-align: center;"><font size="2">6 / 6 / 92</font></td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); text-align: center;"><font size="2">ریاضی فیزیک</font></td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0);"><p style="text-align: center;"><a target="_blank" href="http://aee.medu.ir/aee/aeeDocs/misc/139206/920606n1.pdf" title="math خونه" style="text-decoration: none; color: rgb(17, 133, 166);"><strong><img width="20" height="20" src="http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTdvF9eQbvaFBAh70bXu0hiPBT0MjyGg80ILyU3RuV7tsAq64MI-f_WNAEt1g"></strong></a></p></td></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); text-align: center;"><font size="2"><strong><span style="color: rgb(0, 153, 0);">ریاضی 3</span></strong></font></td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); text-align: center;"><font size="2">6 / 6 / 92</font></td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); text-align: center;"><font size="2">علوم تجربی</font></td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0);"><p style="text-align: center;"><a target="_blank" href="http://aee.medu.ir/aee/aeeDocs/misc/139206/920606n2.pdf" title="math خونه" style="text-decoration: none; color: rgb(17, 133, 166);"><strong><img width="20" height="20" src="http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTdvF9eQbvaFBAh70bXu0hiPBT0MjyGg80ILyU3RuV7tsAq64MI-f_WNAEt1g"></strong></a></p></td></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); text-align: center;"><font size="2"><strong><span style="color: rgb(0, 153, 0);">ریاضی انسانی</span></strong></font></td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); text-align: center;"><font size="2">6 / 6 / 92</font></td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); text-align: center;"><font size="2">ادبیات و علوم انسانی</font></td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0);"><p style="text-align: center;"><a target="_blank" href="http://aee.medu.ir/aee/aeeDocs/misc/139206/920606n3.pdf" title="math خونه" style="text-decoration: none; color: rgb(17, 133, 166);"><strong><img src="http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTdvF9eQbvaFBAh70bXu0hiPBT0MjyGg80ILyU3RuV7tsAq64MI-f_WNAEt1g" style="width: 22px; height: 22px;"></strong></a></p></td></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); text-align: center;"><font size="2"><strong><span style="color: rgb(0, 153, 0);">جبر و احتمال</span></strong></font></td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); text-align: center;"><font size="2">16 / 6 / 92</font></td><td align="baseline" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); text-align: center;"><font size="2">ریاضی فیزیک</font></td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); text-align: center;"><a href="http://aee.medu.ir/aee/aeeDocs/misc/139206/92.06.16n1.pdf" target="_blank" title="math خونه" style="text-decoration: none; color: rgb(17, 133, 166);"><img src="http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTdvF9eQbvaFBAh70bXu0hiPBT0MjyGg80ILyU3RuV7tsAq64MI-f_WNAEt1g" style="width: 23px; height: 19px;"></a></td></tr></tbody></table><p style="text-align: center;"><font size="3" color="#ff0000"><b>سال سوم فنی و حرفه ای</b></font></p><table cellspacing="1" cellpadding="1" align="baseline" style="text-align: center; font-family: Tahoma; background-color: rgb(242, 242, 242); border-collapse: collapse; width: 519px; border: 1px solid rgb(0, 0, 0);"><tbody><tr><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">درس</span></td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">تاریخ</span></td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">رشته</span></td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">دانلود</span></td></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); text-align: center;"><font size="2"><strong><span style="color: rgb(0, 153, 0);">ریاضی 3</span></strong></font></td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); text-align: center;"><font size="2">6 / 6 / 92</font></td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); text-align: center;"><font size="2">فنی و حرفه ای</font></td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0);"><p style="text-align: center;"><a target="_blank" href="http://aee.medu.ir/aee/aeeDocs/misc/139206/920606f1.pdf" title="math خونه" style="text-decoration: none; color: rgb(17, 133, 166);"><strong><img src="http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTdvF9eQbvaFBAh70bXu0hiPBT0MjyGg80ILyU3RuV7tsAq64MI-f_WNAEt1g" style="width: 22px; height: 22px;"></strong></a></p></td></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); text-align: center;"><font size="2"><strong><span style="color: rgb(0, 153, 0);">مفاهیم و روشهای آماری 2</span></strong></font></td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); text-align: center;"><font size="2">6 / 6 / 92</font></td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); text-align: center;"><font size="2">فنی و حرفه ای</font></td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0);"><p style="text-align: center;"><a target="_blank" href="http://aee.medu.ir/aee/aeeDocs/misc/139206/920606h1.pdf" title="math خونه" style="text-decoration: none; color: rgb(17, 133, 166);"><strong><img src="http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTdvF9eQbvaFBAh70bXu0hiPBT0MjyGg80ILyU3RuV7tsAq64MI-f_WNAEt1g" style="width: 22px; height: 22px;"></strong></a></p></td></tr></tbody></table><p><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#cc0000"><b>پیش دانشگاهی</b></font></div></p><table cellspacing="1" cellpadding="1" align="baseline" style="text-align: center; font-family: Tahoma; background-color: rgb(242, 242, 242); border-collapse: collapse; width: 519px; border: 1px solid rgb(0, 0, 0);"><tbody><tr><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">درس</span></td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">تاریخ</span></td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">رشته</span></td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">دانلود</span></td></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); text-align: center;"><font size="2"><strong><span style="color: rgb(0, 153, 0);">حساب دیفرانسیل و انتگرال</span></strong></font></td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); text-align: center;"><font size="2">4 / 6 / 92</font></td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); text-align: center;"><font size="2">ریاضی فیزیک</font></td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0);"><p style="text-align: center;"><a target="_blank" href="http://aee.medu.ir/aee/aeeDocs/misc/139203nzari/hesabdifransiyel0604.pdf" title="math خونه" style="text-decoration: none; color: rgb(17, 133, 166);"><strong><img width="20" height="20" src="http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTdvF9eQbvaFBAh70bXu0hiPBT0MjyGg80ILyU3RuV7tsAq64MI-f_WNAEt1g"></strong></a></p></td></tr></tbody></table><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: right;"><font size="3">منبع:</font><a href="http://mathkhooneh.blogfa.com/" target="_blank" title="">mathخونه</a></div><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right; background-color: rgb(242, 242, 242);"></p> text/html 2013-05-23T20:18:44+01:00 reyaziat.mihanblog.com یاسر مولوی قانون های طلایی ویژه امتحان http://reyaziat.mihanblog.com/post/159 <p style="margin: 0px 10px 10px; line-height: 1.4; font-family: tahoma, sans-serif; font-size: 12px; text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;"><br></span></p><p style="margin: 0px 10px 10px; line-height: 1.4; font-family: tahoma, sans-serif; font-size: 12px; text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;">باز هم تق‌تق ترسناک قدم‌های خرداد و درس خواندن‌های شب امتحان و بوی چای غلیظ و نسکافه پرملات، به گوش و چشـم و بینی می‌رسد.</span></p><p style="margin: 0px 10px 10px; line-height: 1.4; font-family: tahoma, sans-serif; font-size: 12px; text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;">خردادی که خوب یا بد، می‌خواهد تلاش نه ماهه سال تحصیلی را، یک جا نشان پدر و مادر و عمه و خاله دهد و در این افشاگری، رحم و مروت هم سرش نمی‌شود.</span></p><p style="margin: 0px 10px 10px; line-height: 1.4; font-family: tahoma, sans-serif; font-size: 12px; text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;">اگر کارنامه‌ات پر از ۲۰ باشد که هیچ! مثل بادکنک بادت می‌کند و به هوا می بردت، اما به ازای هر عدد کوچک‌تر از ۲۰، تو را هم پیش در و همسایه کوچک می‌کند! حالا قسم حضرت عباس بخور که ای بابا! من یک سال زحمت کشیدم و تلاش کردم، اما شب امتحان یک دفعه حالم بد شد و چه می‌دانم، آب و روغن قاتی کردم و به قول بچه‌ها، پنچر شدم! اما کسی باور نمی‌کند و کارنامه خرداد، چماق می‌شود و ...!</span></p><p style="margin: 0px 10px 10px; line-height: 1.4; font-family: tahoma, sans-serif; font-size: 12px; text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;">به دلیل اهمیت این موضوع، پنج قانون طلایی شب امتحان را مرور می‌کنیم تا لااقل، آنهایی که در طول سال، کم و بیش تلاش کرده‌اند، به حق و حقوقشان برسند.</span></p><p style="margin: 0px 10px 10px; line-height: 1.4; font-family: tahoma, sans-serif; font-size: 12px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(0, 100, 0);"><span style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;"><b>قانون لاک‌پشت!</b></span></span></p><p style="margin: 0px 10px 10px; line-height: 1.4; font-family: tahoma, sans-serif; font-size: 12px; text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;">لطفاً نخندید! اگر کمی صبر کنید پرکاربردترین قانون شب امتحان را از زبان جناب لاک‌پشت خواهید شنید.</span></p><p style="margin: 0px 10px 10px; line-height: 1.4; font-family: tahoma, sans-serif; font-size: 12px; text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;">اول داستان مسابقه دوی خرگوش و لاک پشت را به یادتان می‌آورم؛ مسابقه‌ای که در ظاهر، برنده‌اش معلوم بود، اما نتیجه، خلاف حدس و گمان‌های اولیه شد.</span></p><p style="margin: 0px 10px 10px; line-height: 1.4; font-family: tahoma, sans-serif; font-size: 12px; text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;">پس از شروع مسابقه، خرگوش مسافت نسبتاً طولانی مسابقه را با سرعت زیاد و بدون لحظه‌ای درنگ، دوید تا آن‌که خسته شد و نزدیکی خط پایان، خوابش گرفت. اما لاک پشت که آهسته و پیوسته قدم بر می‌داشت، توانست با پشت سر گذاشتن آقا خرگوشه، ثابت کند همیشه، آهسته و پیوسته بودن کارگشاتر است و در پایان برنده مسابقه شد.</span></p><p style="margin: 0px 10px 10px; line-height: 1.4; font-family: tahoma, sans-serif; font-size: 12px; text-align: justify;"><strong><span style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;">قانون لاک‌پشت به ما می‌گوید شب امتحان آهسته و پیوسته درس بخوانیم تا یک دفعه خسته نشویم. هر ساعت را به ۴۵ دقیقه مطالعه و ۱۵ دقیقه استراحت تقسیم کنیم و نگذاریم اضطراب امتحان، ما را به اشتباه خرگوش دچار کند.</span></strong></p><p style="margin: 0px 10px 10px; line-height: 1.4; font-family: tahoma, sans-serif; font-size: 12px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(0, 100, 0);"><span style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;"><b>قانون نردبان</b></span></span></p><p style="margin: 0px 10px 10px; line-height: 1.4; font-family: tahoma, sans-serif; font-size: 12px; text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;">بالا رفتن از یک دیوار بلند بدون نردبان، امکان پذیر نیست. کاری که نردبان برای ما می‌کند آن است که هدف بلند ما را، با پله‌هایش، به قسمت‌های کوتاه‌تر تقسیم می‌کند. این جوری بالا می‌رویم، اما بدون ترس و دلهره و اضطراب! مثلاً می‌دانیم ۱۰ پله پیش رویمان است و برای عبور از هر پله، جداگانه تصمیم می‌گیریم و قدم بر می‌داریم.</span></p><p style="margin: 0px 10px 10px; line-height: 1.4; font-family: tahoma, sans-serif; font-size: 12px; text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;">قانون نردبان به ما می‌گوید شب امتحان، کتاب درسی را به چند بخش یا پله تقسیم و برای مطالعه هر قسمت، جداگانه برنامه‌ریزی کنیم. مثلاً کتاب ادبیات شما می‌تواند به چند بخش تقسیم شود: ۱-واژه‌ها، ۲-معنی شعر و متن، ۳-آرایه‌های ادبی، ۴-تاریخ ادبیات، ۵-خودآزمایی و... و حالا هر کدام از آن ۴۵ دقیقه‌های لاک‌پشتی را به مطالعه یک پله از نردبان کتاب ادبیات اختصاص دهیم.</span></p><p style="margin: 0px 10px 10px; line-height: 1.4; font-family: tahoma, sans-serif; font-size: 12px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(0, 100, 0);"><span style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;"><b>قانون قورباغه</b></span></span></p><p style="margin: 0px 10px 10px; line-height: 1.4; font-family: tahoma, sans-serif; font-size: 12px; text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;">شاید کتاب «اول قورباغه خود را قورت دهید» را خوانده باشید. خلاصه کتاب این است که اگر یک شب، سر شام، یک بشقاب چلو کباب و یک ظرف خورش قیمه خوشمزه و یک کاسه سوپ قورباغه نیمه‌جان(!) جلویت بگذارند و تو مجبور باشی هر سه آن‌ها را بخوری، اول سراغ بدمزه‌ترین آن‌ها برو تا خیالت راحت شود.</span></p><p style="margin: 0px 10px 10px; line-height: 1.4; font-family: tahoma, sans-serif; font-size: 12px; text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;">شب امتحان هم، اول قورباغه خود را قورت دهید! قورباغه شما همان بخش دشوار کتاب درسی شماست که در امتحان قبل نمره‌اش را از دست داده‌اید. اول سراغ آن قسمت کتابتان بروید و روی آن وقت بگذارید تا اگر انرژی شما زودتر تمام شد، پله‌های راحت نردبان پیش رویتان بماند.</span></p><p style="margin: 0px 10px 10px; line-height: 1.4; font-family: tahoma, sans-serif; font-size: 12px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(0, 100, 0);"><span style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;"><b>قانون هیولای خواب</b></span></span></p><p style="margin: 0px 10px 10px; line-height: 1.4; font-family: tahoma, sans-serif; font-size: 12px; text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;">هیولای خواب با همان ظاهر زیبا و فریبنده‌اش، فریاد می‌زند که اگر بعد از ظهرهای فصل بهار، به بهانه امتحان و شب‌زنده‌داری، بیشتر از ۴۵ دقیقه بخوابید، من شما را کسل و بی‌حوصله می‌کنم و اجازه نمی‌دهم تا آخر شب، از تمام انرژی خود، استفاده کنید.</span></p><p style="margin: 0px 10px 10px; line-height: 1.4; font-family: tahoma, sans-serif; font-size: 12px; text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;">تازه قانون خواب، اتمام حجت کرده که اگر شب‌ها به زور قهوه و چای بیدار بمانید، فردای آن روز خدمت می‌رسم و این بار مغز مبارکتان را خواب می‌کنم. آن لحظاتی که سر جلسه امتحان، هی به مغزتان فشار می‌آورید و می‌گویید: ای بابا! من که این سؤال را بلد بودم و چرا حالا فراموش کرده‌ام، یاد من بیفتید و بدانید من با کسی شوخی ندارم. پس خواب بعد از ظهر ۴۵ دقیقه و خواب شب به اندازه !</span></p><p style="margin: 0px 10px 10px; line-height: 1.4; font-family: tahoma, sans-serif; font-size: 12px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(0, 100, 0);"><span style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;"><b>قانون توکل</b></span></span></p><p style="margin: 0px 10px 10px; line-height: 1.4; font-family: tahoma, sans-serif; font-size: 12px; text-align: justify;"><strong><span style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;">خداوند در قرآن می‌گوید که به من توکل کنید و بدانید من برای شما کافی هستم.</span></strong></p><p style="margin: 0px 10px 10px; line-height: 1.4; font-family: tahoma, sans-serif; font-size: 12px; text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;">آخرین و طلایی‌ترین قانون شب امتحان، به ما می‌گوید اگر شما یک قدم برای موفقیت بردارید، خداوند ده‌ها قدم برایتان بر می‌دارد. پس از همان روز اول خرداد، به خدا توکل کنید و مطمئن باشید وعده او حق است و اگر با برنامه و پرتلاش باشید، حتماً خدا هم شما را یاری می‌کند. پس پیش به سوی موفقیت!</span></p><p style="margin: 0px 10px 10px; line-height: 1.4; font-family: tahoma, sans-serif; font-size: 12px; text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;">منبع : انتشارات گاج</span></p> text/html 2013-04-09T19:02:43+01:00 reyaziat.mihanblog.com یاسر مولوی آموزش کامل یافتن ریشه معادلات درجه اول و درجه دوم+نکات مهم http://reyaziat.mihanblog.com/post/158 <div><div class="postrow has_after_content" style="margin: 0px; padding: 5px 10px 4em; overflow: auto; min-height: 1px; font-family: Tahoma; text-align: right;"><div class="content" style="margin: 0px; padding: 0px;"><div id="post_message_86488" style="margin: 0px; padding: 0px;"><blockquote class="postcontent restore " style="font-size: 13px; color: rgb(51, 51, 51); margin: 0px; padding: 0px; overflow: hidden; word-wrap: break-word;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#000000"><font size="3"><br></font></font></span><div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 16px; text-align: center;"><a href="http://reyaziat.mihanblog.com/" target="_blank" title="" style="color: rgb(137, 25, 0); text-decoration: none; outline: none;"><b><font size="3">آموزش کامل یافتن ریشه معادلات درجه اول و درجه دوم</font></b></a></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 16px; text-align: center;"><font face="Tahoma" size="3" style="text-align: right;"><br></font></div><font size="3" style="color: rgb(0, 0, 0); line-height: 16px;">ریشه یابی معادلات روشهای یافتن ریشه های یک معادله ( The roots of an equation ) یعنی نقاط تلاقی نمودار آن معادله با محورهای مختصات میباشد. به طور معمول از آن جا که توابع را در حالت استاندارد y نسبت به x تعریف میکنند، ریشه های یک معادله را نقاط برخورد معادله با محور xها در نظر میگیرند.<br><br>برای مثال ریشه های&nbsp;</font><a href="http://reyaziat.mihanblog.com/" target="_blank" title="" style="color: rgb(137, 25, 0); text-decoration: none; outline: none; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 16px;">معادله</a><font size="3" style="color: rgb(0, 0, 0); line-height: 16px;">&nbsp;ی فرضی&nbsp;<br></font><div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 16px; text-align: center;"><img src="http://upload.wikimedia.org/math/a/7/e/a7e5799eb2515eb20dc8300d9f38ee60.png" border="0" alt="a7e5799eb2515eb20dc8300d9f38ee60" title="a7e5799eb2515eb20dc8300d9f38ee60" style="border: 0px; max-width: 800px;">​<font size="3"><br></font></div><font size="3" style="color: rgb(0, 0, 0); line-height: 16px;"><font color="#000000"><br>نسبت به محور xها در واقع مجموعه ای از نقاط اشتراک نمودار&nbsp;</font>معادله<font color="#000000">&nbsp;با محور xها میباشد و چون آن نقاط بر روی محور xها واقع میباشند یعنی دارای عرض صفر هستند، بدین منظور باید مقدار x را در&nbsp;</font>معادله<font color="#000000">&nbsp;ای که عرض ( y ) آن صفر است درآوریم</font></font><div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 16px;"><font size="3" style="font-family: Tahoma;"><br></font></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 16px;"><div style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: center;"><b style="font-family: Tahoma; font-size: medium;"><font color="#000066">حل معادله درجهٔ اول</font></b></div><font size="3" style="font-family: Tahoma;"><b><br></b></font><font style="font-family: Tahoma; font-size: 13px;"><font size="3">برای پیدا کردن ریشههای x یک&nbsp;معادله&nbsp;ی درجه اول باید مقدار x را از حالت&nbsp;</font><a href="http://reyaziat.mihanblog.com/" target="_blank" title="" style="color: rgb(137, 25, 0); text-decoration: none; outline: none;">کلی&nbsp;</a><font size="3">معادلات درجه اول به دست آوریم. حالت کلی&nbsp;معادلات&nbsp;درجهٔ اول برابر&nbsp;<img src="http://upload.wikimedia.org/math/c/4/c/c4caf9fbaebe9ae433b67dd3462e5da0.png" border="0" alt="c4caf9fbaebe9ae433b67dd3462e5da0" title="c4caf9fbaebe9ae433b67dd3462e5da0" style="border: 0px; max-width: 800px;">&nbsp;میباشد که در آن&nbsp;<img src="http://upload.wikimedia.org/math/8/9/f/89f771207ffb39300acb88dff8bae241.png" border="0" alt="89f771207ffb39300acb88dff8bae241" title="89f771207ffb39300acb88dff8bae241" style="border: 0px; max-width: 800px;">عرض اصلی ،&nbsp;<img src="http://upload.wikimedia.org/math/f/7/b/f7b4a9a272539da17df482a540896746.png" border="0" alt="f7b4a9a272539da17df482a540896746" title="f7b4a9a272539da17df482a540896746" style="border: 0px; max-width: 800px;">&nbsp;عرض اولیه ، m شیب نمودار و x متغیر طول نمودار میباشد، همچنین در اکثر منابع شکل اصلی&nbsp;معادلات&nbsp;درجهٔ اول به صورت&nbsp;<img src="http://upload.wikimedia.org/math/7/a/5/7a5f55bad0803c78a07ccc389e2eb2a9.png" border="0" alt="7a5f55bad0803c78a07ccc389e2eb2a9" title="7a5f55bad0803c78a07ccc389e2eb2a9" style="border: 0px; max-width: 800px;">&nbsp;نمایش داده میشود که در آن h همان عرض اولیه است که به اختصار از کلمهٔ height استفاده میشود</font></font><br style="font-family: Tahoma; font-size: 13px;"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 13px;"><font size="3">روش حل&nbsp;</font><a href="http://reyaziat.mihanblog.com/" target="_blank" title="" style="color: rgb(137, 25, 0); text-decoration: none; outline: none;"></a><a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%AA" target="_blank" style="color: rgb(137, 25, 0); text-decoration: none; outline: none;">معادلات</a>&nbsp;<font size="3">درجهٔ اول بدین گونه است :<br></font></font><br><font style="font-family: Tahoma; font-size: 13px;"><font size="3">چون می خواهیم نقاط تلاقی نمودار با محور xها را پیدا کنیم عرض آن ( y ) را برابر صفر قرار می دهیم و داریم :</font></font><font style="font-family: Tahoma; font-size: 13px;"><font size="3"><br><img src="http://upload.wikimedia.org/math/5/9/7/597be0121612bb03f5d32432682b0f8e.png" border="0" alt="597be0121612bb03f5d32432682b0f8e" title="597be0121612bb03f5d32432682b0f8e" style="border: 0px; max-width: 800px;"></font></font><br style="font-family: Tahoma; font-size: 13px;"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 13px;"><font size="3"><br>با حل&nbsp;معادله&nbsp;ی فوق به ترتیب زیر مقدار x را بدست می آوریم :</font></font><br style="font-family: Tahoma; font-size: 13px;"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 13px;"><font size="3"><br></font></font><div style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: center;"><font color="#000000"><font size="3"><img src="http://upload.wikimedia.org/math/4/1/d/41dc0f0dfbfc1feff1de6cf6973885ed.png" border="0" alt="41dc0f0dfbfc1feff1de6cf6973885ed" title="41dc0f0dfbfc1feff1de6cf6973885ed" style="border: 0px; max-width: 800px;"></font></font></div><font color="#000000" style="font-family: Tahoma; font-size: 13px;"><font size="3"><br></font></font><div style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: center;"><font color="#000000"><font size="3"><img src="http://upload.wikimedia.org/math/6/e/7/6e7635d7fabf6e2c1f6a6d90e7f4453d.png" border="0" alt="6e7635d7fabf6e2c1f6a6d90e7f4453d" title="6e7635d7fabf6e2c1f6a6d90e7f4453d" style="border: 0px; max-width: 800px;"></font></font></div><font color="#000000" style="font-family: Tahoma; font-size: 13px;"><font size="3"><br>و می بینیم که مقدار x همواره برابر است با حاصل تقسیم عرض از مبداً معادله بر شیب آن. بنابراین هنگامی که عرض از مبداً&nbsp;معادله&nbsp;صفر باشد ریشهٔ&nbsp;معادله&nbsp;نیز صفر است و نمودار معادله از مبداً مختصات خواهد گذشت.<br></font></font></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 16px;"><font color="#000000" style="font-family: Tahoma; font-size: 13px;"><font size="3"><br></font></font></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 16px;"><div class="postrow has_after_content" style="margin: 0px; padding: 5px 10px 4em; overflow: auto; min-height: 1px; font-size: 13px; font-family: Tahoma;"><div class="content" style="margin: 0px; padding: 0px;"><div id="post_message_86488" style="margin: 0px; padding: 0px;"><blockquote class="postcontent restore " style="margin: 0px; padding: 0px; overflow: hidden; word-wrap: break-word;"><div style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: center;"><b style="font-size: medium;"><font color="#000099">حل معادلات درجهٔ دوم&nbsp;</font></b></div><font size="3"><b><br></b></font><font color="#000000"><font size="3">همانند حل&nbsp;معادلات&nbsp;درجهٔ اول برای پیدا کردن نقاط تقاطع&nbsp;معادله&nbsp;با محور xها صورت کلی&nbsp;معادلات&nbsp;درجه دوم را نوشته و عرض آن ( y ) را برابر صفر قرار می دهیم، پس داریم :</font></font></blockquote><blockquote class="postcontent restore " style="margin: 0px; padding: 0px; overflow: hidden; word-wrap: break-word;"><br><div style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: center;"><font color="#000000"><font size="3"><img src="http://upload.wikimedia.org/math/0/c/4/0c4913db725b72609d4825124dda12aa.png" border="0" alt="0c4913db725b72609d4825124dda12aa" title="0c4913db725b72609d4825124dda12aa" style="border: 0px; max-width: 800px;"></font></font><br><font color="#000000"><font size="3"><br>با حل&nbsp;معادله&nbsp;ی فوق مقادیر x را بدست می آوریم، توجه کنید که a برابر با صفر نمیتواند باشد چون در این صورت&nbsp;معادله&nbsp;از نوع درجه اول میشود. پس با شر</font></font><a href="http://reyaziat.mihanblog.com/" target="_blank" title="" style="color: rgb(137, 25, 0); text-decoration: none; outline: none;">ط a</a><font color="#000000"><font size="3">≠0 معادله را حل می کنیم :</font></font><font color="#000000"><font size="3"><br><br><img src="http://upload.wikimedia.org/math/9/4/e/94ef9a10c17699b7f7bfd3003dca58ab.png" border="0" alt="94ef9a10c17699b7f7bfd3003dca58ab" title="94ef9a10c17699b7f7bfd3003dca58ab" style="border: 0px; max-width: 800px;"></font></font><br><font color="#000000"><font size="3">اگر ضرب چند عبارت برابر با صفر باشد پس حداقل یکی از آنها صفر است، از آنجا که a بنا بر شرط اولیه نمیتواند صفر باشد پس عبارت داخل پ</font></font><a href="http://reyaziat.mihanblog.com/" target="_blank" title="" style="color: rgb(137, 25, 0); text-decoration: none; outline: none;">رانتر</a><font color="#000000"><font size="3">&nbsp;صفر میباشد، پس داریم :<br></font></font><font color="#000000"><font size="3"><br><img src="http://upload.wikimedia.org/math/5/6/5/565ef9e8ab1deb79252b0a22d5dc25c9.png" border="0" alt="565ef9e8ab1deb79252b0a22d5dc25c9" title="565ef9e8ab1deb79252b0a22d5dc25c9" style="border: 0px; max-width: 800px;"></font></font><br><font color="#000000"><font size="3">برای حل معادله آن را تبدیل به مربع کامل می کنیم :<br></font></font><a href="http://reyaziat.mihanblog.com/" target="_blank" title=""><font color="#000000"><font size="3"><br></font></font><font color="#000000"><font size="3"><br><img src="http://upload.wikimedia.org/math/4/4/4/4442cd5ad37e6d48ef9e6bbd5a9521b2.png" border="0" alt="4442cd5ad37e6d48ef9e6bbd5a9521b2" title="4442cd5ad37e6d48ef9e6bbd5a9521b2" style="border: 0px; max-width: 800px;"></font></font><br><font color="#000000"><font size="3"><br><img src="http://upload.wikimedia.org/math/1/d/c/1dcb5bf6cf53b5f0a5d88294191124ff.png" border="0" alt="1dcb5bf6cf53b5f0a5d88294191124ff" title="1dcb5bf6cf53b5f0a5d88294191124ff" style="border: 0px; max-width: 800px;"></font></font><br><font color="#000000"><font size="3"><br><img src="http://upload.wikimedia.org/math/4/9/4/494b816bd5b974fb53fdffa1498929b0.png" border="0" alt="494b816bd5b974fb53fdffa1498929b0" title="494b816bd5b974fb53fdffa1498929b0" style="border: 0px; max-width: 800px;"></font></font><br><font color="#000000"><font size="3"><br><img src="http://upload.wikimedia.org/math/d/9/e/d9ebee8df2916070c3d0ffa91a105db2.png" border="0" alt="d9ebee8df2916070c3d0ffa91a105db2" title="d9ebee8df2916070c3d0ffa91a105db2" style="border: 0px; max-width: 800px;"></font></font></a><font color="#000000"><font size="3"><br></font></font><font color="#000000"><font size="3">حالا از طرفین معادل</font></font><a href="http://reyaziat.mihanblog.com/" target="_blank" title="" style="color: rgb(137, 25, 0); text-decoration: none; outline: none;">ه جذر</a><font color="#000000"><font size="3">&nbsp;می گیریم تا مقدار x را درآوریم :<br><br><br></font></font><font color="#000000"><font size="3"><img src="http://upload.wikimedia.org/math/5/3/9/5397a1ebcbd09dadc764ffd89233c8a7.png" border="0" alt="5397a1ebcbd09dadc764ffd89233c8a7" title="5397a1ebcbd09dadc764ffd89233c8a7" style="border: 0px; max-width: 800px;"></font></font><font color="#000000"><font size="3"><br><br><img src="http://upload.wikimedia.org/math/3/c/0/3c0b41fc3a7bac7745406b0a4f82538f.png" border="0" alt="3c0b41fc3a7bac7745406b0a4f82538f" title="3c0b41fc3a7bac7745406b0a4f82538f" style="border: 0px; max-width: 800px;"></font></font><font color="#000000"><font size="3"><br><br><img src="http://upload.wikimedia.org/math/9/f/c/9fc5b48283386d734496d00625002018.png" border="0" alt="9fc5b48283386d734496d00625002018" title="9fc5b48283386d734496d00625002018" style="border: 0px; max-width: 800px;"></font></font><br><font color="#000000"><font size="3">در نتیجه م</font></font><a href="http://reyaziat.mihanblog.com/" target="_blank" title="" style="color: rgb(137, 25, 0); text-decoration: none; outline: none;">عادله دارای&nbsp;</a><font color="#000000"><font size="3">2 ریشهٔ زیر میباشد:<br></font></font><a href="http://reyaziat.mihanblog.com/" target="_blank" title=""><font color="#000000"><font size="3"><br></font></font><font color="#000000"><font size="3"><img src="http://upload.wikimedia.org/math/3/6/c/36cca3f82805e94a43f9db7785af3fc6.png" border="0" alt="36cca3f82805e94a43f9db7785af3fc6" title="36cca3f82805e94a43f9db7785af3fc6" style="border: 0px; max-width: 800px;"></font></font><br><font color="#000000"><font size="3"><br><br><img src="http://upload.wikimedia.org/math/b/2/9/b29ff214bfe92a3eb216beca961a82ef.png" border="0" alt="b29ff214bfe92a3eb216beca961a82ef" title="b29ff214bfe92a3eb216beca961a82ef" style="border: 0px; max-width: 800px;"></font></font></a></div><font color="#000000"><font size="3"><br>معمولاً عبارت&nbsp;</font></font><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s5.picofile.com/file/8116349918/450f33a677f74a27a4d1ebc7295b72df.png" alt=""><span style="font-size: medium;">&nbsp;را برابر با حرف دلتای بزرگ&nbsp;</span><img src="http://upload.wikimedia.org/math/6/5/9/659d23f0ed16cdb87b1d41c7b58b52f4.png" border="0" alt="659d23f0ed16cdb87b1d41c7b58b52f4" title="659d23f0ed16cdb87b1d41c7b58b52f4" style="font-size: medium; border: 0px; max-width: 800px;"><span style="font-size: medium;">&nbsp;نمایش میدهند، دلتا در ریاضیات نماد فاصله یا تغییرات است.</span></blockquote><blockquote class="postcontent restore " style="margin: 0px; padding: 0px; overflow: hidden; word-wrap: break-word;"><font color="#000000"><font size="3"><br></font></font><font color="#000000"><font size="3">طبق قضیهٔ تثلیث دلتا میتواند مقادیر زیر را اختیار کند :</font></font><br><font color="#000000"><font size="3">1 -&nbsp;<img src="http://upload.wikimedia.org/math/2/3/1/23114ae935ac52c2fcf8bd7aff30b936.png" border="0" alt="23114ae935ac52c2fcf8bd7aff30b936" title="23114ae935ac52c2fcf8bd7aff30b936" style="border: 0px; max-width: 800px;">&nbsp;که در آن صورت فاصلهٔ بین دو ریشه مثبت است، پس&nbsp;معادله&nbsp;دو ریشهٔ مختلف دارد</font></font><br><font color="#000000"><font size="3">2 -&nbsp;<img src="http://upload.wikimedia.org/math/b/d/b/bdbbdd50f07e9fa49eb834e048576756.png" border="0" alt="bdbbdd50f07e9fa49eb834e048576756" title="bdbbdd50f07e9fa49eb834e048576756" style="border: 0px; max-width: 800px;">&nbsp;که در آن صور</font></font><a href="http://reyaziat.mihanblog.com/" target="_blank" title="" style="color: rgb(137, 25, 0); text-decoration: none; outline: none;">ت فاصلهٔ</a><font color="#000000"><font size="3">&nbsp;بین دو ریشه صفر است، پس هر دو جواب معادله یکی هستند و&nbsp;معادله&nbsp;اصطلاحاً ریشهٔ مضاعف دارد</font></font><br><font color="#000000"><font size="3">3 -&nbsp;<img src="http://upload.wikimedia.org/math/f/a/d/fad8e0c6904c7c0d09150c54207dbf06.png" border="0" alt="fad8e0c6904c7c0d09150c54207dbf06" title="fad8e0c6904c7c0d09150c54207dbf06" style="border: 0px; max-width: 800px;">&nbsp;که در آن صورت فاصلهٔ بین دو ریشه عددی منفی است و همانطور که می دانید فاصله عددی منفی نمیتواند باشد، از سوی دیگر از آنجا که&nbsp;<img src="http://upload.wikimedia.org/math/6/5/9/659d23f0ed16cdb87b1d41c7b58b52f4.png" border="0" alt="659d23f0ed16cdb87b1d41c7b58b52f4" title="659d23f0ed16cdb87b1d41c7b58b52f4" style="border: 0px; max-width: 800px;">&nbsp;در زیر رادیکالی با فرجهٔ زوج است تنها میتواند مقادیر بزرگتر یا مساوی صفر را اختیار کند.</font></font></blockquote></div></div></div></div></blockquote><blockquote class="postcontent restore " style="color: rgb(51, 51, 51); margin: 0px; padding: 0px; overflow: hidden; word-wrap: break-word;"><font size="3"><b><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#000000">برای مشاهده </font></span><font>حالتهای خاص و نکات معادلات درجهٔ دوم &nbsp;به</font><a href="http://reyaziat.mihanblog.com/post/158" target="_blank" title="برای رفتن به ادامه مطلب کلیک کنید"> ادامه مطلب</a><font>&nbsp;رجوع کنید</font></b></font></blockquote></div></div></div></div> text/html 2013-04-07T17:32:47+01:00 reyaziat.mihanblog.com یاسر مولوی فرمول محیط و مساحت اشکال هندسی http://reyaziat.mihanblog.com/post/156 <p align="center" style="font-size: 12px; line-height: 22px;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">فرمول محیط و مساحت اشکال هندسی</span></p><p align="center" style="font-size: 12px; line-height: 22px;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">شامل مثلث متوازی الاضلاع&nbsp;لوزی مربع مستطیل ذوزنقه و دایره</span></p><p align="center" style="font-size: 12px; line-height: 22px;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s2.picofile.com/file/7714794294/common_geometry_formulas.jpg" alt=""></p> text/html 2013-04-05T10:49:08+01:00 reyaziat.mihanblog.com یاسر مولوی معرفی و آموزش کامل تانژانت(tan) http://reyaziat.mihanblog.com/post/157 <b style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: right; background-color: rgb(255, 255, 255);">تانژانت، یکی از نسبتهای مثلثاتی است.<br></b><div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: center;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><img src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c7/Tangent-unit-circle.svg/300px-Tangent-unit-circle.svg.png" border="0" alt="300px Tangent unit circlesvg" title="300px Tangent unit circlesvg" style="border: 0px; max-width: 800px;"></span></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: center;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><b style="text-align: right;"><b><font size="4">تعریف</font></b></b><br style="text-align: right;"><br style="text-align: right;"><font size="4" style="text-align: right;"><br></font><font size="4" style="text-align: right;">تانژانت در مثلث قائمالزاویه چنین تعریف میشود؛ نسبت ضلع مقابل هر زاویه حاده به ضلع مجاور آن.</font><br style="text-align: right;"><font size="4" style="text-align: right;"><br></font><font color="#000000" style="text-align: right;"><font size="4">به عنوان مثال در مثلث روبهرو تانژانت زاویه تتا برابر است با&nbsp;<img src="http://upload.wikimedia.org/math/2/8/5/2851d5ab79a2ee883297aadf08091a29.png" border="0" alt="2851d5ab79a2ee883297aadf08091a29" title="2851d5ab79a2ee883297aadf08091a29" style="border: 0px; max-width: 800px;">.</font></font></span></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; text-align: center;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></span></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; text-align: center;"><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 13px; margin: 0px; padding: 0px;"><font size="4" style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><img src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/48/Trigonometric_Triangle.svg/200px-Trigonometric_Triangle.svg.png" border="0" alt="200px Trigonometric Trianglesvg" title="200px Trigonometric Trianglesvg" style="border: 0px; max-width: 800px;"></font></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 13px;"><font size="4" style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></font></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 13px;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br style="text-align: right;"><b style="text-align: right;"><font size="3">تابع تانژانت</font></b><br><font color="#000000" style="text-align: right;"><font size="3">نمودار تابع تانژانت به شکل روبهرو است. این تابع:</font></font><br style="text-align: right;"><br style="text-align: right;"></span><ul style="margin: 0px 40px; padding: 0px; text-align: right;"><li style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: disc outside;"><font size="3" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">پیوسته نیست.</font></li><li style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: disc outside;"><font size="3" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">متناوب است (با دوره تناوب&nbsp;<img src="http://upload.wikimedia.org/math/5/2/2/522359592d78569a9eac16498aa7a087.png" border="0" alt="522359592d78569a9eac16498aa7a087" title="522359592d78569a9eac16498aa7a087" style="border: 0px; max-width: 800px;">).</font></li><li style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: disc outside;"><font size="3" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">دارای بینهایت مجانب عمودی است.</font></li></ul><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br style="text-align: right;"><font size="3" style="text-align: right;"><br><br></font></span><div style="margin: 0px; padding: 0px;"><font size="3"><a href="http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tangent-plot.svg?uselang=fa" target="_blank" style="color: rgb(1, 80, 130); text-decoration: none; background-color: rgb(255, 255, 255);"><img src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/74/Tangent-plot.svg/250px-Tangent-plot.svg.png" border="0" alt="250px Tangent plotsvg" title="250px Tangent plotsvg" style="border: 0px; max-width: 800px;"></a></font></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: right;"><font color="#000000"><div style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: center;"><font size="3" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">تابع&nbsp;<img src="http://upload.wikimedia.org/math/8/0/c/80cfdc74a0f2bb640b85c3c072496698.png" border="0" alt="80cfdc74a0f2bb640b85c3c072496698" title="80cfdc74a0f2bb640b85c3c072496698" style="border: 0px; max-width: 800px;"></font></div><div><b style="color: rgb(51, 51, 51);"><font size="3" style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></font></b></div><div><b style="color: rgb(51, 51, 51);"><font size="3" style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></font></b></div><div><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><b style="color: rgb(51, 51, 51);"><font size="3">شیب خط</font></b><br><font size="3" style="color: rgb(51, 51, 51);">در نمودارهایی که شکل یک تابع را نشان میدهند شیب نمودار (یا خط مماس بر نمودار) در هر نقطه برابر است با تانژانت زاویهای که خط مماس بر آن نقطه از منحنی، با جهت مثبت محور افقی (محور xها) میسازد.<br><br></font></span><div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: center;"><font size="3"><a href="http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trigonometria_05.svg?uselang=fa" target="_blank" style="color: rgb(1, 80, 130); text-decoration: none; background-color: rgb(255, 255, 255);"><img src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/21/Trigonometria_05.svg/200px-Trigonometria_05.svg.png" border="0" alt="200px Trigonometria 05svg" title="200px Trigonometria 05svg" style="border: 0px; max-width: 800px;"></a></font></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51);"><font color="#000000"><div style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: center;"><font size="3" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">مقادیر مثبت و منفی تابع</font></div><div><img src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a0/Wag_65-1_tangent_line.jpg" border="0" alt="Wag 65 1 tangent line" title="Wag 65 1 tangent line" style="border: 0px; max-width: 800px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: medium; text-align: center; background-color: rgb(250, 250, 250);"></div></font></div><span style="background-color: rgb(250, 250, 250);"><font size="3" style="color: rgb(51, 51, 51);"></font></span></div></font></div></div></div> text/html 2013-04-05T10:24:52+01:00 reyaziat.mihanblog.com یاسر مولوی توابع بسیار زیبا http://reyaziat.mihanblog.com/post/155 <p style="line-height: 22px; background-color: rgb(240, 245, 249); text-align: justify;"><font size="3">در این پست شکل&nbsp;<span style="color: rgb(255, 0, 128);">توابع بسیار زیبا</span>&nbsp;به همراه&nbsp;<span style="color: rgb(128, 0, 0);">ضابطه شان</span>&nbsp;قرار دارد . اکثر این توابع را نمی توان با&nbsp;<span style="color: rgb(0, 0, 255);">دست ترسیم</span>&nbsp;کرد .</font></p><p style="line-height: 22px; background-color: rgb(240, 245, 249); text-align: center;"><a href="http://www1-c703.uibk.ac.at/mathematik/project/bildergalerie/gallery.html" target="_blank" title=""><b><font size="3">برای مشاهده اینجا کلیک کنید</font></b></a></p> text/html 2013-03-20T16:08:17+01:00 reyaziat.mihanblog.com مولوی هفت سین ریاضی http://reyaziat.mihanblog.com/post/127 <h2 style="font-weight: bold;" id="posttitle"><font size="3"><a href="http://14141390.blogfa.com/post/5/%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85">سلام</a></font></h2> <div style="font-weight: bold;" id="postbody"><font size="3"><img src="http://blogfa.com/images/smileys/24.gif" height="18"><img src="http://blogfa.com/images/smileys/24.gif" height="18"><img src="http://blogfa.com/images/smileys/24.gif" height="18"><img src="http://blogfa.com/images/smileys/24.gif" height="18"></font><font size="3" color="#0000ff">عیدنوروز <font color="#000000">بردوستان</font> مبارک<img src="http://blogfa.com/images/smileys/24.gif" height="18"><img src="http://blogfa.com/images/smileys/24.gif" height="18"><img src="http://blogfa.com/images/smileys/24.gif" height="18"><img src="http://blogfa.com/images/smileys/24.gif" height="18"><img src="http://blogfa.com/images/smileys/24.gif" height="18"></font> <p><font size="3" color="#000000">دوستان عزیزسال نو را صمیمانه به شما تبریک عرض میکنم . و از خداوند متعال می خواهم، در این سال نو هرچه آرزو دارید برآورده شود.</font></p> <p><font size="3">عزیزانم بیایید با هم درسال نو همچون طبیعت جامه نو بردلمان بپوشیم و <font color="#0000ff">شادی ها </font>را بین همه <font color="#ff0000">تقسیم </font><font color="#000000">و از </font><font color="#ff00ff">کینه ها </font><font color="#000000">و </font><font color="#0000ff">کدورتها </font><font color="#ff0000">فاکتور </font><font color="#000000">بگیریم.</font></font></p> <p><font size="3" color="#000000">از<font color="#3300ff"> ضعف و سستی </font><font color="#cc00ff">جذر </font><font color="#000000">و از </font><font color="#ff0000">سعی و تلاش </font><font color="#0000ff">مجذور </font><font color="#000000">بگیریم.</font></font></p><p style="text-align: center;"><img src="http://s1.picofile.com/file/7331327090/hatsinriazi.jpg" alt="" vspace="0" align="bottom" border="0" hspace="0"></p><p><br></p></div> text/html 2013-03-10T00:01:30+01:00 reyaziat.mihanblog.com یاسر مولوی جالب http://reyaziat.mihanblog.com/post/154 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s2.picofile.com/file/7688449886/www_reyaziat_mihanblog_com.jpg" alt=""></div>